søndag 8. mai 2011

Iran våkner av Shirin Ebadi

Shirin Ebadi vant Nobels fredspris i 2003 for sitt arbeid for menneskerettigheter i Iran. Iran våkner er hennes selvbiografi, men det er også en beretning om Irans moderne politiske historie og hvordan det har påvirket befolkningen, sett gjennom øynene til en viktig kvinne.


Shirin Ebadi vokser opp i en vanlig middelklassefamilie, utdanner seg til jurist og jobber som en av Irans mest kjente kvinnelige dommere når revolusjonen i 1979 forandrer hennes yrkeskarriere for alltid. Ebadi støttet revolusjonen for å få bort sjahens styre, men innser raskt at det geistlige presteskapet som overtar ikke er noen forbedring. Hun blir degradert på jobben, og slutter etterhvert helt. I stedet skaffer hun seg en karriere som advokat, og tar kontroversielle og prinsipielle saker uten betaling i en evig kamp for demokrati i Iran og bedre rettigheter for kvinner og barn. Vi får et innblikk i hennes liv og hennes yrkeskarriere helt fram til hun mottok Nobels fredspris i 2003.

I epilogen understreker Ebadi at det er hennes personlige oppfatning av politiske hendelser som presenteres i boka, men dette er en god innføring i hva som skjedde i Iran fra 1950 til 2000, og Ebadi gir et inntrykk av hvordan de historiske hendelsene griper inn i folks privatliv. Hun gir også et interessant perspektiv for alle som "drar alle over en kam" i Midt-Østen... hun mener nemlig at det ikke er noen motsetning mellom kvinnefrigjøring og islam, fordi religionen har rom for tolkning. Ebadi advarer også mot vestlige makter som tror at militærmakt kan forandre på situasjonen i Iran... vi får håpe hun får rett, og at de demokratiske stemmene snart vil seire også der.

Iran våkner er interessant og engasjerende lesning, og anbefales gjerne.

Shirin Ebadi får Nobels fredspris i 2003

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar